เรียนจินตคณิต : เรามารู้จักจิตคณิตกันครับ การเรียนรู้ที่มีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆ ใช้ตัวเลข ลูกคิด นิ้วมือ หรือเป็นภาพ เป็นสื่อการเรียนการการสอน หลังจากการที่ได้เรียนจินตคณิต ผู้ปกครองจะสังเกตได้ว่าเด็กจะมีสมาธิมายิ่งขึ้น และจดจ่ออยู่กับสิ่งรอบข้างที่เป็นสิ่งเดียวที่เขาสนใจได้นานยิ่งขึ้น ด้วยการเรียนจินตคณิตเป็นการใช้จินตภาพซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เด็กๆ ต้องใช้ความนิ่งของสมาธิเป้นอย่างมาก และเป็นการสร้างภาพจากการฝึกฝน ในขณะเดียวกันนั้น สมองก็ได้รับการกระตุ้นทั้งสองซีกทำให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกัน ผลที่ได้เด็กๆเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทำให้เด็กที่ได้รับฝึกจินตคณิตนั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาสมาธิพร้อมกับมีผลการเรียนที่ดีได้เกือบทุกวิชา

การเรียนจินตคณิตสำหรับขั้นพื้นฐานควรเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ช่วงวัยนี้หากได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธีจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดคำนวณแบบจินตภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติ เบื้อมีพื้นที่แล้วก็สามารถฝึกนต่อเนื่องในระดับสูงจะใีความเข้มข้นของหลักสูตรมากยิ่งขึ้นและสมองจะได้รับการกระตุ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงวัย 7 – 12 ปี สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญการคำนวณแบบจินตคริตได้เลยทีเดียว ในการฝึกจินตคณิตนั้น สมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกฝน และควบคุมจิตใจ ความคิด ให้หยุดอยู่กับจินตนาการของตนเองได้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทักษะทางสังคมนั้น มีความสำคัญไม่แพ้ความฉลาด และเป็นอีกหนึ่งในทักษะจำเป็น ที่ทุกคนควรมี การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะมีผลต่อความสำเร็จของงาน คนที่มีทักษะทางสังคมที่ดีจะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นทักษะสังคมเป็นทักษะที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เนิ่น ๆ จุดประสงค์ในการเรียนจินตคณิตนั้น เพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น สามารถรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม

ช่วยเพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
รู้หรือไม่ว่าการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นหนึ่งในทักษะที่องค์กรหลายองค์กรในปัจจุบันต้องการ เพราะเป็นทักษะที่ทำให้องค์กรมีศักยภาพสูง ได้เปรียบด้านการแข่งขัน ฉะนั้นการส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการฝึกฝน การเรียนรู้ และพัฒนาของสมองซีกขวา ซึ่งควบคุมด้านจิตใจ อารมณ์ การเรียนจินตคณิตจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ และอย่างสมดุล ช่วยให้คนที่เรียนจินตคณิต สามารถเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้เรียน และมีความคิดที่สร้างสรรค์

จินตคณิต ในปัจจุบันมีน้อยโรงเรียนที่นำหลักสูตรนี้เขามามีการเรียนการสอนในบ้างโรงเรียนอาจจะยังใช้การฝึกด้วยการใช้มือแค่ข้างเดียวหรืออาจจะมีหลักสูตรที่ยังไม่มีการบูรณาการให้มีความแปลกใหม่ แต่ที่ CMA เราได้มีการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรที่ได้เป็นที่ยอมรับและผลิตนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านจินตคณิตมากมาย ตอนนี้ทางสถาบันได้มีทดลองเรียนฟรี สามารถติดต่อได้ที่สาขาใกล้ของทุกท่านได้เลยนะครับ

CMA (HQ) Central Plaza Ladprao : 02 937 2207-8 👉 More Information : www.cma.co.th 👉 Line official : https://line.me/R/ti/p/%40hvm3829n CMA Kaset : 086 313 1015 👉 Facebook : https://www.facebook.com/CMAKaset/ 👉 Line : https://lin.ee/AG3UHx8 CMA Chaengwattana : 090 263 5646 👉 Facebook : https://www.facebook.com/CMAcentralchaengwattana/ 👉 Line : https://line.me/ti/p/eyl3HLNmTY CMA Ekkamai 086 824 5444 👉 Facebook : https://www.facebook.com/CMA.Ekkamai/ 👉 Line : https://line.me/ti/p/8l69_x3iyR