วัคซีนโควิด-19 สูดดมชนิดแรกของโลก ซึ่งพัฒนาโดย Cansino Biologics Inc. เปิดตัวในงาน Hainan International Health Industry Expo 2021 ครั้งที่ 5 ที่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของจีน

โดยวัคซีนดังกล่าวจะสูดทางปาก เข้าไปในทางเดินหายใจและปอดเพื่อกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีหลักในระบบภูมิคุ้มกันเยื่อเมือก (mucosal immune system) ซึ่งไม่สามารถสร้างได้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นวัคซีนแบบที่ฉีดทั่วไปในปัจจุบัน